Jak se loví

Rybáři znají čtyři základní způsoby lovu:

  • plavanou,
  • položenou,
  • přívlač,
  • muškaření

Plavaná

Brk nebo splávek nadnášejí nástrahu, která se ve vodě vznáší v různé výšce (kousek pod hladinou, těsně nade dnem nebo někde mezi). Podobně se ve vodě pohybuje spousta přirozené potravy. Splávek současně signalizuje záběr ryby. Plavaná je tak jemný způsob lovu, že umožňuje lovit i velice malé rybky, proto se plavačkářům někdy říká čudlaři. Se splávkem se však dají lovit všechny druhy našich ryb včetně kapitálních kusů.

Lov na položenou

Nástraha leží na dně a pruty obvykle spočívají ve vidličkách nebo ve stojanech na břehu. Záběr signalizuje čihadlo (rybáři mu ovšem neřeknou jinak než policajt), lehká odnímatelná kulička nebo kroužek zavěšený na průvěsu vlasce mezi očky prutu.
Položená je vhodná především k lovu větších ryb. Představuje pasivní způsob rybolovu v tom smyslu, že při chytání samotném se rybář po určitou dobu nepřemisťuje a na vybraném místě čeká na záběr. Výběr a příprava lovného místa však rozhodně pasivní být nesmějí.

Přívlač

Tento způsob lovu s umělými nástrahami dřív nebo později vyzkouší rybář, který dlouho nevydrží na jednom místě a kterému se nechce shánět krmení a živé nástrahy. Při tomto způsobu lovec vede (vláčí) nástrahu vodou a nástraha napodobuje pohyb různých rybek a živočichů, kteří jsou potravou zejména dravých ryb.

Muškaření

Lov na umělou mušku uvázanou na plovoucí nebo potápivé šňůře je pro svou technickou a fyzickou náročnost všeobecně považován za vrchol rybářského umění. Ve srovnání s některými jinými způsoby lovu je také k rybám relativně šetrný. Dokáže posílit fyzickou i psychickou odolnost, učí trpělivosti, vytrvalosti, dodržování psaných i nepsaných zákonů a rozumnému přístupu k přírodě. Výroba umělých mušek rozvíjí estetické cítění.